Zvērinātu revidentu pakalpojumi un audits
Uzņēmumu reģistrēšana
Uzņēmumu novērtējums
Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas
Konsultācijas nodokļu likumdošanā
Grāmatvedības programmnodrošinājuma konsultācijas
Iekšējās revīzijas un saimnieciski finansiālās darbības analīze
Uzņēmumu likvidācijas veikšana
Maskavas iela 450B,
LV-1063, Rīga, Latvija
Tālrunis 67843700, 67843702
Fakss 67843703
Mob. tālrunis 29266622
E-mail: ataudits@ataudits.lv


Sworn auditor's services and audit
Company registration
Due diligence
Bookkeeping services and consultations
Tax consultations
Consultations in bookkeeping software
Internal audit and analyses of economic - financial operations
Process of company insolvency and liquidation
Maskavas Street 450B, LV-1063, Riga, Latvia
Phone (+371) 67843700, (+371) 67843702
Fax (+371) 67843703
Mob. phone 29266622
E-mail: ataudits@ataudits.lv